Lokalno ocenjevanje vina letnika 2009 v Miklavžu,

24. april 2010


Naše društvo je v okviru svojega programa dela tudi letos pripravilo  ocenjevanje vina v Miklavžu, enajsto po vrsti, namenjeno vinogradnikom in vinarjem našega kraja ter s kakšnim gostom za primerjanje. Čas ocenjevanja sovpada s prireditvami za občinski praznik.  Kar mu daje  slavnostni pridih in zadoščenje vinogradnikom, ki so prinesli rezultat svojega truda  v oceno. Zraven eminentne komisije, sestavljene iz znanih enologov vinorodne dežela Podravje smo se razveselili tudi župana občine Miklavž, ki si je vzel čas za uvodne misli in besede, katere  so potrebne za vzpostavitev pravega vzdušja za delo ocenjevalne komisije kakor tudi vseh sodelujočih članov,  gostov  ki izkoristijo ocenjevanje za lastno širitev poznavanja vina.

Lani je narava omogočila polno dozorelost grozdja. Pridelka je bilo v poprečju manj in dosežene so bile visoke sladkorne stopnje. Napovedi, da bo letnik težji za kletarjenje so se uresničile in v oceno je prineslo manj članov svoja vina vendar še vedno dovolj, da smo lahko speljali regularno ocenjevanje.

Zbiranje vzorcev je potekalo v ponedeljek 19. aprila v kleti občine. Prineseno je bilo 51 vzorcev vina, od tega 19 vzorcev zvrsti, 3 vzorci šipona, 4 vzorci renskega rizlinga, 2 vzorca belega pinota, 2 vzorca chardonnaya, vzorec auxerroisa, vzorec sivega pinota, vzorec kernerja,  4 vzorci laškega rizlinga 3 vzorci sauvignona, 2 vzorca traminca, 5 vzorcev rumenega muškata,  vzorec pozne trgatve laškega rizlinga letnika 2002, po vzorec modre frankinje, modrega pinota in modre zvrsti.

Samo ocenjevanje je potekalo v torek 20. aprila ob 17. uri v dvorani kulturnega doma v Miklavžu. Pripravljene vzorce je prišla ocenit strokovna komisija sestavljena iz članov kmetijskih svetovalnih služb, strokovnjakov vinskih kleti in strokovnih institucij, v naslednji sestavi:


Predsednik: mag  Anton Vodovnik

Člani: Simona Hauptman, univ. dipl. inž. kmet.

Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.

Marko Cesar, absolvent agr. univ.

Jesenek Jože, univ. dipl. inž. kmet.


Po uvodnem pozdravu predsednika društva in župana občine Miklavž je novinarka Maja Jenuš povedala  nekaj o vinu in vinogradništvu za naš čas. Najbolj rad viden predsednik ocenjevalnih komisij na Štajerskem, mag  Anton Vodovnik,  je dodal še nekaj svojih jedrnatih misli ter nasvetov in komisija je pričela s svojim delom.

Ocenjevanje so spremljali tudi člani društva, vinogradniki in gostje , ki so lahko izpopolnjevali svoje znanje iz poznavanja senzorike vina. Za računalniško obdelavo podatkov in prikaz rezultatov na ekranu  sta skrbela Maja Ekart in Boris Lesjak. Vzorce je pripravljal Franc Fajs.  Da je ocenjevanje lepo teklo je skrbela Maja Knez. Tako tudi letos komisija ni imela pripomb nad pripravo ocenjevanja.

Od prinesenih 51 vzorcev vina je bilo izločeno 9 vzorcev: 4 zaradi bekserja , 3 zaradi previsoke vsebnosti žvepla, 2 zaradi etilacetata.  Do stekleničenja se bo dalo nekatere napake  še odpraviti. Povprečna ocena vzorcev, ki so prestali ocenjevanje je bila 18,6 točke. Najvišja povprečna ocena naših dosedanjih ocenjevanj  kar kaže zopet napredovanje naših vinogradnikov v povprečju. Najnižja dosežena ocena je  bila 17:57, ki je že močno v drugi polovici kakovostnih vin.  Najvišjo oceno normalne trgatve 18:47 je dobil traminec, Vinag, d.d. V razred kakovostnih vin je bilo neformalno ocenjenih na podlagi dosežene ocene 33,3 % vin in med vrhunska vina 49 %  vin. Ni bilo vin, ki bi jih uvrstili med namizna ali deželna vina.  Po našem, aktualno zakonsko primerljivem,  pravilniku o ocenjevanju vin bomo letos podelili 17 srebrnih diplom ( medalj ) za ocene dobljene med 16,1 in 18:09 točke in kar 25 zlatih diplom ( medalj ) za ocene dobljene med 18,1 in 20 točk. Ivan Knez