Zgodovina društva

 

Izredno ugodne razmere za gojenje vinske trte ter bogata vinogradniška, vinarska  tradicija in sloves, ki ga štajerska vinorodna področja uživajo, saj po naravnih danostih spadajo med najbolj kvalitetna je že zgodaj privabilo, ne le kmečko prebivalstvo okoliških ravnin temveč tudi pripadnike drugih stanov iz strjenih naselij in mest za ustvarjanje večjih ali manjših vinogradniških posestev. Tradicionalna prizadevnost in vztrajnost vinogradnikov je pripomogla, da je kljub nekaterim neugodnim pogojem za razvoj te gospodarske in ljubiteljske dejavnosti veliko za vinograde primernih leg zasajenih z vinsko trto.  

Na Štajerskem je malo občin brez vinogradniškega društva. Tako smo tudi vinogradniki, ki živimo v naši občini sledili nuji za povezavo v strokovno združenje, ki bo skrbelo: za usposabljanje v pridelavi vina, spoznavanje in gojenje povezanosti vina s slovensko dediščino, tradicijo in kulturo, negovanje uživanja vina s pravo mero, ob pravih priložnostih in tradicionalno duhovno nadgradnjo.   

V nekaj letih delovanja smo osvojili klasičen program vinogradniških društev. Od vsakoletnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja kar gre zahvala strokovnjakom iz bližnjega Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Letnega občnega zbora za pregled storjenega in delanje načrtov za tekoče leto. Lokalnega ocenjevanja vina, ki ga vzame občina v okrilje svojega praznika. Primerno podelitvijo dobljenih priznanj in diplom na družabni prireditvi, z vsakoletno priložnostno izdajo zbornika. Strokovnim izletom za spoznavanje dobre prakse. S strojno skupnostjo in drugim društvenim premoženjem za potrebe dela. Prisotnostjo v družabnem življenju kraja. Sodelovanju pri trženju pridelka. Izmenjavi izkušen, vzpodbujanju članov k vsestranskemu napredovanju, prisvajanju dobrih in spodobnih navad v rasti kulture uživanja vina.

V tem času v društvu tvorijo večino ljubiteljski vinogradniki z manjšimi tržnimi viški vina. Njegovo delovanje je pritegnilo v članstvo tudi vinogradnike izven občine. Vsi pa imamo vinograde po vinorodni deželi Podravje.

                                                                                      Ivan